sub
Četvrtak, 18. jul 2024.

novi logo ZP mali

FEMINISTIČKA EDUKACIJA
 • Feminističke letnje škole
 • Feminističke studije

 

JAČANJE ŽENSKOG I MANJINSKOG AKTIVIZMA

 • Romska ženska Mreža Srbije
 • Mreža romskih ženskih aktivistkinja iz Južne Srbije "Zajedno možemo"

 

KAMPANJA "MESEC ROMSKO-ŽENSKOG AKTIVIZMA"

 

ZAGOVARANJE SISTEMSKIH REŠENJA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMKINJA

 • Iniciranje Lokalnih Akcionih Planova za unapređenje položaja Romkinja u opštinama i gradovima Srbije
 • Analiza programa i mera za unapređenje položaja Romkinja u Srbiji
 • Politička participacija Romkinja
 • Izveštavanje po CEDAW dokumentu Ujedinjenih Nacija
 • Saradnja sa telima i mehanizmima za postizanje rodne i manjinske ravnopravnosti na domaćem i međunarodnom nivou

 

ANTIFAŠISTIČKI AKTIVIZAM

 • Antifašistički Kolektiv, Niš
 • Antifašističke studije

 

FEMINIŠ - Festival ženskog aktivizma i umetnosti