sub
Subota, 20. jul 2024.

novi logo ZP mali

 Ženski prostor, u okviru Antifašističkih studija 2013, organizuje predavanje prof. dr Đokice Jovanovića "Šovinizam i rasizam u okviru etablirane kulture i politike". Predavanje će se održati u prostorijama Centra za razvoj civilinih resursa, u petak, 7. juna, sa početkom u 17h.

djokica-jovanovicEvo šta prof. dr Đokica Jovanović,sociolog iz Niša i predavač na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kaže o povodima za razgovor na ovu temu: "Razlog za razgovor o rasizmu danas vidim u obnovi rasističke ideologije, potom i u nastajanju raznih ideoloških derivata bliskih rasizmu, kao i, konačno, u pojavi organizacija koje prihvataju rasistička uverenja.

Ova ideologija i ova udruženja se još uvek nalaze na tzv. društvenoj margini. Međutim, zbog posledica II svetskog rata koje su nastale provođenjem rasistički intonirane ideologije nacionalsocijalizma i fašizma i zbog opasnosti koje sobom nosi rasizam (u bilo kakvoj ideološkoj formi da se ispoljava) na ovu pojavu treba ukazivati.

Danas se šovinizam i rasizam, u okviru etablirane kulture i politike,ne ispoljavaju otvoreno, jer to nije "preporučljivo".Međutim, danas se objavljuje rasistička literatura bez ozbiljnijeg kritičkog odgovora.

Danas će i poslednji rasist i šovinist ustvrditi da nije ni rasist niti šovinist, već da je samo nacionalist i patrota. Kada rasist javno odbacuje tvrdnju da je sam rasist to znači da otvoreni rasizam još uvek nije društveno prihvatljiva vrednost. A, sa druge strane, to znači da, u javnom diskursu, nije artikulisan sadržaj ovog pojma. Zato je i moguća pojava rasizma u društvu u kome preovlađuje stav da rasizma nema ("Srbin nikada nije bio ni šovinist, ni rasist"). Nacionalizam je, sa druge strane, u širokim krugovima javnosti tretiran kao poželjna društvena vrednost. Nije daleko od istine pretpostavka da rasisti svoja uverenja još uvek predstavljaju kao nacionalistička i patriotska."

Predavanje "Šovinizam i rasizam u okviru etablirane kulture i politike" u celini možete preslušati ovde.

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2