sub
Subota, 20. jul 2024.

novi logo ZP mali

Aktivistkinja Ženskog prostora Vera Kurtić učestvovala je na konsultacijama predstavnika Evropske komisije sa organizacijama civilnog društva povodom izveštaja o napretku Srbije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Kroz saradnju sa partnerskom organizacijom Kvinna till Kvinna iz Švedske, predstavnica Ženskog prostora i Romske ženske mreže je imala priliku da se u Evropskoj komisiji u Briselu susretne sa predstavnicima/cama Odeljenja za proširenje Evropske unije. Ženski prostor je Evropskoj komisiji dostavio i pisane komentare o stanju ljudskih prava Romkinja u 2012. i 2013. godini. 

Evropska Komisija od marta 2002. godine redovno izveštava Evropski Savet i Evropski Parlament o napretku koji čine zemlje zapadnog Balkana. Od 2010. godine aktivistkinje Romske ženske mreže  uzimaju učešće u pisanju izveštaja koji se odnosi na stanje ljudskih prava Rominja, Roma i žena generalno, i prisustvuju radnim  sastancima na kojima se pisani doprinosi izlažu.

Predstavnicima/cama Evropske komisije je i ove godine skrenuta pažnja na propuste Republike Srbije u implementaciji, monitorongu i izveštavanju o usvojenim merama u standardima za ostvarivanje ljudskih prava, ali i  u izveštavanju Evropske komisije o položaju žena iz posebno marginalizovanih grupa.

Poseban fokus u komentarima Ženskog prostora ove godine je stavljen na probleme u održivosti romskog ženskog aktivizma i autonomiji organizacija i inicijativa koji čine Romsku žensku mrežu. Istaknuti su problemi u saradnji sa institucijama sistema i međunarodnim organizacijama, kao i problem isključenosti romskih i ženskih organizacija u ostvarivanju mogućnosti da budu podržane fondovima Evropske unije.

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2