sub
Subota, 20. jul 2024.

novi logo ZP mali

Ženeva, 15-18. jul 2013.
Republika Srbija je, po obavezama koje je preuzela potpisivanjem i ratifikovanjem Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), predstavila Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni ove Konvencije, na 55. zasedanju UN CEDAW Komiteta održanom 18. jula 2013. godine u Ženevi. Tom prilikom su članice/ovi delegacije Vlade Republike Srbije izvestili o zakonodavnim i institucionalnim merama preduzetim u Srbiji u cilju unapređenja položaja žena u zemlji.

Kao odgovor na državni izveštaj Komitetu su dostavljena i 4 izveštaja iz senke „Senka nad Srbijom” koji su sačinile nevladine organizacije Autonomni ženski centar, ASTRA, Žene u Crnom, Labris i Glas razlike, “Status žena sa invaliditetom u Republici Srbiji, koje su napisale organizacije okupljene u Mrežu…Iz kruga i “Romkinje progovaraju”, izveštaj organizacija i inicijativa Romske ženske mreže Srbije. Pored ovih izveštaja, podnet je i Izveštaj koji se bavi nasiljem nad Romkinjama i posledicama prisilnog raseljavanj, od strane organizacije Praxis iz  Beograda i Evropskog  romskog centra (Europian Roma Right Centre) iz  Budimpešte.
Ukupno je 9 organizacija i inicijativa u protekle dve godine. radilo na pripremi Alternativnog izveštaja o položaju Romkinja,  i to: Romski ženski centar Bibija, Beograd; Ženski prostor, Niš; Udruženje Romkinja Osvit, Niš; Udruženje Roma Novi Bečej; Romnjako ilo, Zrenjanin; Istraživači Romi, Žabalj;   kao i Inicijative Romkinja u Vranju, Pirotu i Bujanovcu, zajedno sa nezavisnom konsultantkinjom Biljanom Branković. Ovaj izveštaj, kroz monitorisanje politika i mera, kao i kroz studije slučaja, analizira oblasti relevantne za Romkinje (obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita, jednakost u bračnom i porodičnom životu, zaštita od diskriminacije i nasilja, politička participacija, položaj višestruko marginalizovanih žena u okviru romske zajednice, adekvatnost postojećih  sistemskih rešenja, itd.) Članicama/nu Komiteta su u usmenoj izjavi predstavljeni problemi u implementaciji mera koje je Republika Srbija preuzela na sebe u cilju poboljšavanja položaja Romkinja, kao i problem učestale marginalizacije romskog ženskog aktivizma, sa fokusom na problemie sa kojima se Romkinje svakoga dana susreću u obrazovanju, zapošljavanju i zaštiti od nasilja.Pored predstavljanja izveštaja, ovo je bila prilika i za jačanje kapaciteta romsko ženskih aktivistkinja, te su dve mlade članice Ženskog prostora i Romske ženske mreže dobile priliku da se kroz praksu upoznaju sa procesom javnog zagovaranja na najvišem nivou.
Izveštaj Roma Women Speak Out (uskoro i na srpskom jeziku) možete naći ovde
Zaključne komentare CEDAW Komiteta ujedinjenih nacija možete preuzeti ovde
Snimak predstavljanja državnog izveštaja i odgovori na pitanja državne delegacije dostupan je na stranici CEDAW 55 Session: Serbia

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2