sub
Četvrtak, 18. jul 2024.

novi logo ZP mali

Povodom 8. aprila Međunarodnog dana Roma i Romkinja, Savet za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Kancelarija za ljudska i manjinska prava na poziv Romske ženske mreže zajednički su organizovale konferenciju na temu položaja Romkinja u Dekadi inkluzije Roma. Ova Konferencija ujedno je bila i završna aktivnost ovogodišnje kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma koju organizacije i inicijative iz Mreže sprovode od 2010. godine.

Na konferenciji su svoj doprinos ukazivanju važnosti ovoj temi, osim predstavnica Vlade Suzane Paunović i Stane Božović, dali i Majkl Devenport, šef delegacije EU u Srbiji, Paula Tide, zamenica šefa Misije OEBS u Srbiji, Irena Vojackova Solorano, direktorka UNDP-a u Srbiji.

Prisutnima su se obratili/le i Muhedin Fijuljanini, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Bajram Saitović, rukovodilac Grupe za unapređenje položaja Roma i pomoć migratnima iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Nevena Letić, pomoćnica direktora Nacionalne službe za zapošljavanje i Danijela Barjaktarović aktivistkinja Centra za zaštitu trgovine ljudima.

Skupu je prisustvovalo i preko 30 članica Romske ženske mreže iz cele Srbije, kao i medijatorke u zdravstvu sa teritorije grada Beograda, stažisti/inje Kancelarije za ljudska i manjinska prava, predstavnici/ce domaćih i međunarodnih organizacija, Uprave za rodnu ravnopravnost, Ministarstva zdravlja, poslanice Narodne Skupštine i odbornice lokalnih samouprava; kao i predstavnice fondacija koje podržavaju rad aktivistkinja Romske ženske mreže: Kvinna till Kvinna, Fond za otvoreno društvo, Rekonstrukcija Ženski fond, Care International, itd.

8april skupstina

O rezultatima koji su postignuti tokom Dekade inkluzije Roma u Republici Srbiji, sa stanovišta Romske ženske mreže govorile su Vera Kurtić, aktivistkinja Ženskog prostora i Radmila Nešić, aktivistkinja Udruženja Ternipe iz Pirota. Vera Kurtić je tokom svog izlaganja dala opšti presek o stanju ljudskih prava Romkinja pre i tokom Dekade, a koji ukazuje na to da se položaj Romkinja nije bitno poboljšao i da je za njegovo poboljšanje potrebna temeljna i šira društvena akcija. Radmila Nešić iz Udruženja Ternipe iskoristila je ovaj skup da govori o poteškoćama i preprekama u zapošljavanju Romkinja, pri čemu je dala i preporuke za ublažavanje problema.

Nakon izlaganja govornika i govornica prisutni/ne na skupu su dobili/le reč. Aktivistkinje Romske ženske mreže su imale par zapažanja, i to: da su predstavnice Romske ženske mreže, kao jedne od organizatorki i inicijatorki skupa, priliku da se obrate dobile tek u drugom delu konferencije kada su visoki zvaničnici/ce već napustili skup, kao i da je očigledan nedostatak Romkinja na pozicijama odlučivanja. Osim toga, aktivistkinje su sa ovog skupa uputile apel budućoj Vladi da ozbiljno pristupi unapređenju položaja Roma i Romkinja.

Ovi komentari, potekli od strane aktivistkinja Romske ženske mreže ukazuju na njihovu ozbiljnost u pristupu rešavanja problema sa kojima se Romkinje suočavaju i rešenosti da se pokrenu konstruktivni dijalozi u iznalaženju delotvornih mera za unapređivanje položaja Romkinja u Republici Srbiji i nakon završetka Dekade inkluzije Roma/kinja. Nažalost, komentara od strane ostalih učesnika/ca na skupu nije bilo.

Fotografije sa ovog skupa možete pogledati u našoj galeriji.

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2