sub
Četvrtak, 18. jul 2024.

novi logo ZP mali

 ODRŽANA KONFERENCIJA STOP DISKRIMINACIJI I NASILJU NAD ROMKINJAMA

U OKVIRU KAMPANJE 16 DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Članice Romske ženske mreže iz Srbije se priključuju globalnoj feminističkoj kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama koja se obeležava u preko 100 država sveta, u periodu od 25. novembra, Svetskog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

9

U sklopu kampanje smo 9. decembra u Beogradu organizovale konferenciju pod nazivom STOP DISKRIMINACIJI I NASILJU NAD ROMKINJAMA, sa namerom da ukažemo na nasilje sa kojim se svakodnevno suočavamo, da predstavimo rad organizacija i inicijativa iz Romske ženske mreže koje rade na sprečavanju nasilja i diskriminacije i pozovemo na podršku relevantne nacionalne institucije.

11

Rad SOS telefona na romskom, srpskom jeziku, kao i konkretne aktivnosti članica Mreže na suzbijanju nasilja su predstavile aktivistkinje organizacija Udruženje Romkinja Osvit, Niš, Romski centar za žene i decu Daje, Beograd, kao i Udruženje Roma iz Novog Bečeja koje su aktivne i u Mreži žena protiv nasilja.

3

U kampanji su nas podržali i drugi relevantni akteri, pre svega Autonomni ženski centar, Policijska asocijacija Evropski policajci romske nacionalnosti, Nacionalni savet romske nacionalne manjine, kao i Kancelarija Republike Srbije za ljudska i manjinska prava.

Na otvaranju konferencije smo javno pročitale i Proglas Romkinja aktivistkinja i feministkinja iz evropskih zemalja, povodom nasilja nad Romkinjama, a koji je objavljen i u Evropskom parlamentu od strane Soraje Post, parlamentarke i predstavnice švedske Feminističke partije, Romkinje i aktivistinje.

 

 

 

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2