sub
Sreda, 29. jun 2022.

novi logo ZP mali

U okviru svog edukativnog programa, Ženski prostor objavljuje početak Antifašističkih studija, kursa koji će se održavati u gradu Nišu. Program počinje u februaru i trajaće tokom čitave 2012. godine, a sastojaće se od serije predavanja, radionica, izložbi i drugih propratnih aktivnosti.

Ovaj alternativni program pruža mogućnost i da polaniznici/ce čuju i informišu se o antifašističkom nasleđu i vrednostima, na lokalu, na nivou naše zemlje ali i globalno. Namera nam je da podržimo kreiranje prostora za negovanje kritičkog mišjenja, promociju različitosti i borbe protiv diskriminacije, kao otpor radikalno desničarskim retrogradnim ideologijama i narastućoj fašizaciji društva. Nedostatak pravovremene i snažne reakcije na nacionalizam, ksenofobiju, rasizam, homofobiju, seksizam i sve ostale oblike fašizma je odgovornost svih nas. Čini se da u Srbiji postoji velika doza tolerancije prema govoru mržnje, nasilništvu, pretnjama i prebijanju ljudi, i da ne postoji nijedan segment društva koji je oslobođen toga.

antifastud1Prostori kao što su fakulteti, škole, javne ustanove, takođe beleže ovakve pojave. Ukoliko se trudimo da stvorimo društvo u kome niko neće biti diskriminisan/a, moramo početi od obrazovanja i informisanja. Ne može se govoriti o emancipaciji i unapređenju položaja bilo koje marginalizovane društvene grupe, ukoliko svi zajedno ne radimo na tome da se u čitavom društvu prekine sa praksom fašizma i relativizacije njegovih zločina, i ako se tolerišu i raspiruju nasilje i mržnja.

Teme koje će se u okviru kursa obrađivati se odnose na istoriju antifašizma kod nas, istoriju otpora fašističkim praksama i idejama, različitih pogleda na tradiciju antifašizma u srpskom društvu, načinima na koji fašizam funkcioniše i načinima otpora fašizmu.

Ženski prostor je jedna od organizacija članica Antifašističkog kolektiva, koji čine organizacije i inicijative koje promovišu ljudska prava i antifašističke vrednosti i ideje, na teritoriji grada Niša. Pored Ženskog prostora, kolektiv čine: Odbor za ljudska prava, Centar za razvoj civilnih resursa/Alternativni kultirni centar, Centar za devojke, YuRom centar i Centar lokalne demokratije (LDA). Dosadašnje aktivnosti kolektiva su se odnosile na obeležavanje datuma važnih za antifašističku istoriju, održavanje javnih časova, predavanja i informisanje javnosti, kao i ukljanjanje grafita mržnje sa spomenika i zidova našeg grada.

antifastud2-1

 

RASPORED TEMA U 2012. GODINI:

  • Februar - Istorija u zaboravu; Antifašističke tekovine u našem gradu

  • Mart - Značaj i istorija AFŽ-a; Mehanizmi funkcionisanja fašizma, kako mu se odupiremo?

  • April - Istorija Roma i Romkinja; Holokaust ne sme da se zaboravi

  • Maj - Prava radnika i radnica; Savremene civilizacijske tekovine i vrednosti

  • Jun - Dan ponosa; Čemu služi homofobija?

  • Novembar - Da se više ne ponovi; Sećanje na Kristalnu noć

  • Decembar - Koncept ljudskih prava; Da li ona zaista važe za sve?


Predavanja su inspirisana datumima važnim za antifašističku istoriju, a u toku septembra i oktobra polaznici i polaznice će se uključiti u izradu zajedničkog projekta za obeležavanje antifašističke istorije grada Niša.

Zainteresovane/ni za pohađanje Antifašističkih studija u Nišu obrazac za prijavu mogu preuzeti ovde.

Popunjene prijave u elektronskoj verziji poslati na adresu prijave(at)zenskiprostor.org najkasnije do 15. februara.

Antifašističke studije u Nišu realizuju se uz solidarnu podršku Fondacije Roza Luksemburg.

Sve informacije o aktivnostima u okviru kursa možete pratiti na sajtu Ženskog prostora i na našim facebook i twitter profilima.

 

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2