sub
Subota, 20. jul 2024.

novi logo ZP mali

U petak, 7. decembra, u sali SKC-a, sa početkom u 17h, a u okviru Antifašističkih studija Ženskog prostora, biće održano predavanje: KRIZA I FASIZAM - IDEOLOGIJE I KARAKTERISTIKE. Zašto je fašizam (nacizam) ideologija krize? Kako nastaje uverenje da spas od krize može da ponudi isključivo neupitni autoritet, koji zahteva neupitnu poslušnost (autoritarna kultura). Zašto u polju autioritarne kulture uzrok nikada ne možemo biti „Mi“ (kao „žrtve“ krize), već nužno „Drugi“ (kao „uzročnik“ krize)? „Drugi“: (a) etnički, verski, rasni... „Drugi“ ; (b) ideološki „Drugi“.

Ideologija „Drugog“ vodi do poželjne homogenizacije, mobilizacije i militarizacije protiv „Drugog“. Rat protiv „Drugog“, istrebljenje „Drugog“ je uslov „prevladavnja“ krize. U stvarnosti – vidljivi rat protiv „Drugog“ je i uslov permanentne, manje-više, skrivene eksploatacije „Naših“. Pod „Našima“ podrazumevamo pripadnike etničko-kulturne zajednice koja se homogenizuje u okrilju nacifašističke ideologije i koja je, sledstveno, u neprijateljstvu prema „Drugima“. Konačno, u činjeničkom polju, stvari stoje ovako: (a) težnja ka istrebljenju „Drugog“ i eksploatacija (organizovana pljačka) „Drugog“ i (b) eksploatacija (organizovana pljačka) „Naših“.
Ovakav način posmatranja omogućuje sagledavanje prave prirode naci-fašizma u II svetskom ratu, kao i prirode jugoslovenskih ratova i tranzicionog procesa danas. Da li fašizam nestao? Da li živimo u fašizmu? Kako se protiv njega boriti?

Kroz ovu priču će nas voditi prof. dr. Đokica Jovanović, sociolog iz Niša, predavač na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2