sub
Ponedeljak, 05. jun 2023.

novi logo ZP mali

Ženski prostor, uz podršku organizacije Rosa Luxemburg Stiftung, i ove godine organizuje Antifašističke studije u Nišu - seriju predavanja, prezentacija, radionica i projekcija filmova sa ciljem negovanja i promocije antifašističke istorije i vrednosti.
afastud2013Ove alternativne studije su namenje svima i otvorene za sve one koje/i žele da prošire svoja teorijska znanja iz istorije, sociologije, filozofije, kao i da se uključe u aktivizam. Studije su posebno namenjene osobama sa područja Niša i Južne Srbije. Teme predavanja koje ove studije uključuju su istorija antifašizma na našim prostorima, razlike u pogledima na antifašističko nasleđe Srbije i aktuelni istorijski revizionizam, pitanje levice u Srbiji, odnos levice i feminizama, anarhizam, itd. Predavači/ce su renomirani/ne profesori/ke, a serija predavanja je podeljena na dva dela, i odvijaće se u toku maja i juna, kao i septembra i oktobra. Između predavanja će biti organizovane projekcije filmova koji imaju antifašistički karakter.
Pohađanje kursa je u potpunosti besplatno i Ženski prostor je u mogućnosti da određenom broju polaznica/ka kursa pokrije putne troškove ukoliko dolaze iz mesta van Niša. Nakon završenih studija polaznice/ci će dobiti sertifikat od strane Ženskog prostora.
Ove studije će početi 20. maja 2013. i biće održavane petkom popodne. Tačni termini će biti dostavljeni polaznicama/cima e-mailom, kao i detaljna lista predavanja (detaljna lista predavanja će biti dostupna i na sajtu Ženskog prostora). Posle svakog predavanja sledi diskusija, gde se očekuje aktivno učestvovanje polaznika i polaznica. Poželjno je redovno prisustvo polaznica/nika na predavanjima i ostalim događajima antifa studija. Zainteresovane/ni da dobiju sertifikat moraju da prisustvuju na najmanje šest predavanja i napišu esej na temu koju sami odaberu u roku od tri meseca po završetku kursa. Najbolji radovi će biti objavljeni.

Da biste postale/li polaznica/nik kursa neohodno je da pošaljete prijavu na e-mail adresu Ženskog prostora zp(at)zenskiprostor.org, najkasnije do 17.5.2013. godine. Prijava treba da sadži osnovne podatke: ime i prezime, šta studirate/čime se bavite i kratko objašnjenje zašto ste zainteresovani za učešće, odnosno šta očekujete da dobijete pohađanjem ovog kursa.

 

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2