sub
Ponedeljak, 05. jun 2023.

novi logo ZP mali

NOVI BEČEJ - MINI MARŠ POVODOM NEDELJE BORBE PROTIV RASIZMA

U Novom Bečeju je 23. marta Udruženje Roma Novi Bečej organizovalo mirni marš i u okviru kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma, povodom Evropske nedelje borbe protiv rasizma. Akciju su podržale i Žene u crnom (Beograd), Yucom (Beograd), Ženska romska mreža Srbije, Ženska romska mreža Vojvodine, Rekonstrukcija-ženski fond, žene iz Ečke, iz Novog Bečeja, Pančeva, fondacija Kvinna till Kvinna i Ženski prostora iz Niša. Organizatorka ove akcije bila je Sanja Nešić.Predstavnici/ce lokalne vlasti se nisu odazvali pozivu, iako su obavešteni o svim našim aktivnostima. Prilikom šetnje, prošli smo pored Opštine Novi Bečej i Poreske uprave Novi Bečej pri čemu je par zaposlenih iz Opštine izašlo da podrže naš skup. Neke/i od zaposlenih u Opštini gledale/li su kroz prozor kancelarija, ali nisu pokazali posebno interesovanje. Akciju su pratili novinar Dnevnika i novinarka Bečejskog Mozaika, kao i direktorica Radija Novi Bečej. Po prvi put se moglo glasno čuti kako na srpskom tako i na romskom jeziku parole "Želimo da radimo", "Sve smo mi Romkinje", "Ne želimo da budemo diskriminisane", "Pravo na obrazovanje", "Pravo na rad", "Pravo na slobodu", "Stop rasizmu", kao i javno iznošenje problema, gde su aktivistkinje putem megafona dvojezično postavljale pitanja upućena donosiocima odluka i javnosti: "Da li znate da je romska populacija najsiromašnija?", "Da li znate da je ovo Evropska nedelja borbe protiv rasizma?"

Izveštaj načinila Danica Jovanović

SRPSKA CRNJA - „NE UDAJ SE MLADA I OBRAZUJ SE"

U prostorijama Mesne zajednice u Srpskoj Crnji, opština Nova Crnja, 20. marta je održana tribina pod nazivom "Ne udaj se mlada i obrazuj se" u organizaciji Centra za integraciju Roma u Srbiji – Srpska Crnja. Tribinu je vodila Mirjana Nikolić, aktivistkinja Romsko - ženske mreže Srbije. Podršku tribini su dale i druge aktivistkinje Mreže, kao i fondacija Kvinna till Kvinna i Ženski prostor iz Niša. Ova akcija ima za cilj da upozna mlade Romkinje, ali i one starije sa negativnim posledicama prerano sklopljenih brakova. Prisustvovalo je dvadeset mladih Romkinja i Roma, a Dragica Pap, psihološkinja osnovne škole "Jovan Jovanović-Zmaj" iz Subotice, je govorila o negativnim posledicama ranih brakova sa psihološkog aspekta. Prisutne/ni su bile/li veoma zainteresovane/i za ovu temu, uključivale/i se u diskusiju i pokazale/li su spremnost da nauče nešto novo u daljim aktivnostima Centra za integraciju Roma.

Srpska Crnja spada u nerazvijena naselja u severoistočnom delu Srbije, karakteriše je multietničko stanovništvo gde su maloletnički brakovi veoma česti. Edukacija i zdravstvena prosvećenost omladine i odraslih veoma je značajna, pa su ovakve akcije potrebne i dobrodošle. Bližim kontaktom roditelj-dete, kao i otvaranjem savetovališta za stručnu pomoć deci i omladini ovakvi problemi mogu biti prevaziđeni u velikoj meri, zaključak je organizatorki i učesnica/ka tribine.

Izveštaj načinila Mirjana Nikolić

APATIN - JAVNA TRIBINA SA PRIKAZIVNJEM FILMA "USPEŠNE ROMKINJE"

U Plavoj sali Skupštine Opštine Apatin, u petak, 18. marta održana je javna tribina posvećena obrazovanju Romkinja, uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – Misija u Srbiji (OEBS) i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

Radom tribine je rukovodila Veronika Mitro iz Novog Sada. Tribinu je pratilo dvadesetak mladih Roma i Romkinja iz Apatina, a prisustvovali su joj i Miro Nerlović, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti, Miloš Đerić, koordinator Kancelarije za mlade, Danijela Ignac, koordinatorka Kancelarije za romska pitanja iz Opštinske uprave Opštine Apatin, Sonja Tadić, učiteljica iz Apatina i Stevan Ignac, predsednik KUD-a «Beli golub» iz Apatina.

Na tribini smo prikazale dokumentarni film «Uspešne Romkinje" autorki Jelene Jovanović i Veronike Mitro. Film je nastao kao rezultat projekta "Jedan radni dan Romkinje u Vojvodini", koji je tokom 2009.godine uz podršku Programa mreža umetnosti i kulture Otvorenog društva u Budimpešti realizovala organizacija Istraživači Romi iz Žabalja, u saradnji sa DOO Razlika, Novi Sad, i uz podršku Romskog programa RTV Vojvodina, Zavoda za ravnopravnost polova i Rekonstrukcija Ženskog fonda. Film doprinosi prevazilaženju predrasuda prema Romkinjama promovišući nestereotipne i pozitivne slike Romkinja koje žive u Vojvodini i koje pripadaju različitim romskim grupama. Sadrži kratki uvod o položaju Romkinja u Vojvodini, prikaze osam Romkinja iz različitih mesta (Beočin, Čurug, Žabalj, Sombor, Vajska, Kovin, Deronje i Stara Pazova), koje govore različite varijete romskog jezika i različitih su profesija. Završni deo filma govori o sprovođenju Dekade Roma u Srbiji.

Ovaj dokumentarni film prikazale smo javnosti kako bi pokazale da i među Romkinjama ima obrazovanih i uspešnih žena koje mogu biti identifikacioni model za mlade Romkinje iz svake od jezičnih zajednica u Vojvodini. Pored toga film je i informativan, jer prikazuje aktivnosti vlada, institucija, udruženja i pojedinki u okviru Dekade Roma. U preporukama i komentarima usvojenim na radionici "Obrazovanje Romkinja u Srbiji" istakle smo značaj učešća samih Romkinja i romskih ženskih mreža u unapređenju položaja Romkinja u obrazovanju.

SUBOTICA - „ŠTA ZNAČI OBRAZOVANJE"

U Subotici je u osnovnoj školi Đuro Salaj 18. marta održana tribina pod nazivom „Šta znači obrazovanje", koju je vodila aktivistkinja Marijana Nikolić, dok je o značaju obrazovanja govorila psihološkinja škole Dragica Pap. Ova tribina je organizovana od strane Centra za integraciju Roma - ogranak Subotica, a uz podršku fonadacije Kvinna till kvinna i Ženskog prostora iz Niša. Aktivisti i aktivistkinje organizacije "Ači" iz Subotice su, takođe, dali svoju podršku ovoj tribini uključenjem u razgovor.

Na tribini je učestvovalo petnaest devojaka i dvadeset i dve majke, a prisustvovali su i mladi muškarci. Cilj tribine je bio da ukažemo na važnost školovanja i obrazovanja u svim sferama života, da zainteresujemo i starije Romkinje da se opismene, a one koje su napustile školovanje da ga nastave, kao i da se ukaže na neophodnost podrške ženama i devojkama, koje su u procesu obrazovanja, kako ne bi napustile škole.

Prisutne/ni na tribini podržale/li su akciju, aktivno su učestvovale/li i složile/li se u zaključku da bez obrazovanja Romi i Romkinje mnogo teže dolaze do posla i kvalitetnijeg života. Romkinje u Severnobačkom okrugu podržavaju ovakve akcije, rado učestvuju u tome i spremno daju predloge za još ovakvih i sličnih akcija.

Izveštaj načinila Marijana Nikolić

ŽITIŠTE - JAVNA TRIBINA SA PRIKAZIVNJEM FILMA "USPEŠNE ROMKINJE"

U Žitištu je 16. marta je u organizaciji aktivistkinje Društva Rom Žitište, Slavice Mrđe održana javna tribina. Bile su prisutne Jelena Jovanović i Veronika Mitro, autorke filma Uspešne Romkinje. Podršku u održavnju tribine dale su Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju– Misija u Srbiji (OEBS) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).

Na ovom skupu je bilo prisutno trideset učesnica/ka, predstavnica/ka lokalne samouprave, Republičkog zavoda za tržište rada, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i mladih Romkinja iz tri lokalne škole. Takođe, svoju podršku su dali i predsednik Opštine Žitište Dragan Milenković, načelnica Opštine Kalina Rajović i predsednik Komisije za rodnu ravnopravnost Marjan Isakov, koji su se predstavili prisutnim Romkinjama i razgovarali o problemima sa kojima se one susreću. Obećali su dalju saradnju i pomoć, a inicirano je i da se jedna Romkinja uključi u rad Saveta za rodnu ravnopravnost.

Izveštaj načinila Slavica Mrđa

NOVI SAD - RADNI SASTANAK U NOVOM SADU

Udruženje Romkinja "Amarilis" iz Novog Sada organizovalo je 16. marta 2011. godine u Maloj sali Skupštine Grada Novog Sada, radni sastanak povodom predstojeće izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Romkinja. Akciju je podražala fondacija Kvinna till Kvina i Ženski prostor iz Niša, a podršku su dale i aktivistkinje „Bibije" iz Beograda. Sastanak je vodila Radmila Zećirović, romska koordinatorka pri Skupštini Grada Novog Sada.

Pored aktivistkinja ŽRM sastanku je prisustvovala načelnica Gradske Uprave za socijalnu i dečiju zaštitu koja je odgovorna za sva pitanja koja su vezana za socijalno ugrožene grupe, pa i Rome. Postignut je dogovor da Odbor za Rome Grada Novog Sada predloži gradonačelniku da se donese odluka o izradi LAP-a za unapređenje položaja Romkinja u ovom gradu. Radmila Zećirović je preuzela obavezu da koordiniše rad radne grupe koju Grad bude imenovao.

Izveštaj načinila Radmila Zećirović

ALEKSINAC - OKRUGLI STO "HITNO PROŠIRENJE VODOVODNE MREŽE U NASELJU PRĆILOVICA U ALEKSINCU"

U Aleksincu je, u okviru kampanje Romsko - ženskog aktivizma, 16. marta održan okrugli sto povodom hitne potrebe da se proširi vodovodna mreža u naselju Prćilovica. Ovu akciju su organizovale aktivistkinje Udruženja Romkinja "Nada" iz Aleksinca, uz podršku fondacije Kvinna till Kvinna i Ženskog prostora iz Niša.

Ovaj okrugli sto je bio prilika da se na problem ukaže i da se hitno pozovu odgovorne institucije da problem reše. Aktivistkinje iz Aleksinca su predstavile veoma lošu situaciju u romskom naselju Prćilovica, koje nema adekvatno rešeno pitanje vodosnabdevanja, a stanovnice i stanovnici ovog naselja su izneli problem iz svog ugla, kako bi podržali akciju. Postojeća situacija najviše pogađa žene iz tog naselja, jer one su te koje donose vodu za piće, a bez vode nemaju ni mogućnost da koriste veš-mašine, peru na udaljenim česmama, hladnom vodom, čak i u zimskim uslovima.

Ispred lokalne samouprave okruglom stolu je prisustvovala Gordana Milovanović, a ispred nadležnih gradskih institucija prisutni su bili Dragan Radojković i Svetomir Ranđelović, JKP Vodovod i kanalizacija - Mirjana F. Nasković, Direkcija za urbanizam i izgradnju - Toplica Đorđević, ispred Crvenog Krsta. Svojim prisustvom ovu akciju podržale su i organizacije Otvoreni Klub i Lokalna Inicijativa, obe iz Aleksinca, te lokalni mediji. Okrugli sto je vodila Nataša Petrović, aktivistkinja Udruženja Romkinja „Nada".

Izveštaj načinila Nataša Petrović

ale1

ČURUG -„JEDAN RADNI DAN USPEŠNE ROMKINJE"

Petnaestog marta je u Čurugu u jednoj romskoj kući, u okviru kampanje Mesec Romsko-ženskog aktivizma, održana javna tribina pod nazivom „Jedan radni dan uspešne Romkinje". Tribinu su organizovale aktivistkinje udruženja „Istraživači Romi" iz Žablja, a uz podršku fondaciije Kvinna till Kvinna i Ženskog prostora iz Niša. Ovu akciju su podržale i predstavnice Udruženja Roma „Rrota" i „Romkinje u dekadi" iz Čuruga. Ovu akciju vodila je aktivistkinja Jelena Jovanović.

Na tribini smo predstavile uspešne Romkinje kako bi se smanjile predrasude prema Romkinjama kao ženama koje nemaju zaposlenje i ne doprinose zajednici kod donosioca odluka, ali i od strane samih Romkinja. Emitovan je dokumentari film „Jedan dan uspešne Romkinje" koje su uradile Jelena Jovanović i Veronika Mitro, a kojim smo želele da podstaknemo druge Romkinje da se obrazuju i na taj način stvore veće mogućnosti za zaposlenje, ekonomsku samostalnost i bolji život uopšte. Na tribini je ukupno bilo prisutno oko trideset žena i muškaraca, a od predstavnika lokalnih vlasti tu je bio direktor Kancelarije za inkluziju Roma Skupštine Opštine Žabalj Dušan Radul.

Izveštaj načinila Jelena Jovanović

LESKOVAC -„DANI PREVENTIVNIH PREGLEDA ŽENA IZ ROMSKIH NASELJA"

Ovogodišnja akcija u Leskovcu, u okviru kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma, osmišljena je tako da su organizovani, u više termina, preventivni ginekološki pregledi Romkinja iz romskih naselja u preventivnom centru Doma zdravlja. Ovom akcijom trebalo bi da se ukaže na značaj ovakvih preventivnih pregleda za unapređenje zdravlja žena. Voditeljka je bila Anđelka Mustafić, aktivistkinja Inicijative Romkinja iz Leskovca i organizacije Žene za mir, kao i Romsko-ženske mreže Srbije. Podršku akciji su dale fondacija Kvinna till Kvinna i organizacija Ženski prostor iz Niša.

Prvi pregledi su počeli 15. marta i označili su početak akcije koja i dalje traje, a kojom je već obuhvaćeno 60 žena. Podršku u realizaciji preventivnih ginekoloških pregleda pružile su medijatorke u zdravstvu, koje su spona između leskovačkih romskih naselja i Doma zdravlja Leskovac.

Medijski ovu akciju pratila je TV Leskovac.

Izveštaj načinila Anđelka Mustafić

VRANJE - ORGANIZOVANI PREGLEDI ŽENA

Udruženje „Sastipe" iz Vranja je i ove godine, u okviru kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma, organizovalo akciju „Eho pregled dojke" u vranjskim romskim naseljima Sarajina, Raška i Panađurište. Ovu akciju je vodila Olivera Kurtić-Idić. Pregledi su bili organizovani u dva termina 7. i 14. marta, bilo je ukupno obuhvaćeno 19 žena koje su otišle na pregled. Podršku ovoj akciji dala je organizacija Ženski prostora iz Niša i švedska fondacija Kvinna till Kvina.

S obzirom na to da je prošlogodišnja akcija, koja je bila izvedena samo u jednom romskom naselju Gornja čaršija, bila veoma uspešna i prihvaćena od strane žena iz naselja, ove godine smo odlučile da akciju proširimo i na druga romska naselja. Akcija se sastojala iz dva dela, prvi deo je bilo predavanje na temu Zaštite zdravlja i prevencije od raka dojke, dok se drugi sastojao iz praktičnih pregleda korisnica. Veliku podršku smo dobile od Doma zdravlja Vranje, a doktor specijalista radilog Jovan Kitić, obavio je eho preglede.

Veoma smo zadovoljne odazivom naših žena na ovaj pregled i pored malog broja pregleda koji smo bile u mogućnosti da obuhvatimo, i smatramo da bi ovakvih akcija trebalo da bude još više i češće, kako bi Romkinje u što većem broju bile informisane o važnosti preventivnih pregleda i stekle pozitivno mišljenje i navike da kontrolišu svoje zdravlje.

Akciju je medijski pratila lokalna Televizija 017.

Izveštaj načinila Olivera Kurtić – Idić

LJUBOVIJA -TRIBINA O OBRAZOVANJU I ULIČNA AKCIJA „ROMKINJE SOLIDARNO"

U Donjoj Ljuboviđi je 13. marta održana tribina pod nazivom „Obrazovanje Romkinja i Roma – problemi i izazovi". Osim toga, održana je i ulična akcija 14. marta u Donjoj Ljuboviđi i Ljuboviji. Akciju su organizovale aktivistkinje iz Ljubovije uz podršku fondacije Kvinna till Kvinna i Ženskog prostora iz Niša. Akciju je vodila aktivistkinja Marina Simeunović.

Tribini je prisustvovalo trideset Romkinja i Roma, a počela je recitovanjem autorske pesme Nataše Bojić "U čast ženama" i recitacije "Kad mati prašta", koju je recitovala Jovana Simeunović. Ukazale smo na statističke podatke vezane za obrazovanje Roma u Srbiji i na probleme sa kojima se susreću. Prisutne majke su aktivno učestvovale u diskusiji, otvoreno su govorile o ličnim problemima sa kojima se one, kao majke, susreću u procesu obrazovanja njihove dece, posebno devojčica, kao i njihovim specifičnim potrebama. Svoja lična iskustva u procesu obrazovanja ispričale su: najbolja učenica u školi Simeunović Ivana, studentkinje Stefanović Julkica, Ametović Verica i Bojana Simeunović koje su, svojim primerom, ohrabrile majke da podrže romske devojčice u procesu obrazovanja. Svoje lično iskustvo, kao i motive koji su ga pokretali, ispričao nam je Vladan Simeunović, Rom koji je završio Vojnu akademiju u Beogradu. Govorio je o potrebi i značaju obrazovanja za pojedinca koji teži integraciji u većinsko društvo, ali i o značaju obrazovanja za celu zajednicu. Podelile smo karanfile učesnicama i u ime Romsko-ženske mreže čestitale Osmi mart.

Ovom akcijom smo želele da podstaknemo učesnice, naročito majke, da aktivnije učestvuju u procesu svog i obrazovanja svoje dece, i da istaknemo značaj obrazovanja, kao i potrebu zajedničkih napora za podršku Romkinjama da se obrazuju.

Prilikom ulične akcije, građanima i građankama je deljen materijal kampanje i to u Ljuboviji i Donjoj Ljuboviđi, kao i u Domu zdravlja i po radnjama u Ljuboviji.

Tribinu je pratila novinarka Gordana Delić sa lokalnog radija SOKO.

Izveštaj načinila Marina Simeunović

BEOČIN -TRIBINA „NE UDAJ SE MALOLETNA I OBRAZUJ SE"

U okviru kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma 12. marta je u Klubu za stare u Beočinu održana javna tribina „Ne udaj se maloletna i obrazuj se" u organizaciji aktivistkinja Udruženja Roma iz Beočina, a uz podršku fondacije Kvinna till Kvinna i Ženskog prostora iz Niša.

Tribinu smo organizovale kako bi se u romskoj zajednici otvorila pitanja o kojima se, inače, teško govori, kao što su maloletnički brakovi, negovanje kulta nevinosti, mogućnosti slobode kretanja za devojke i žene, i značaju obrazovanja za zapošljavanje i celokupan život, a sve u cilju smanjena i sprečavanja maloletničke udaje i podrške Romkinjama da se obrazuju.

Na tribini je bilo prisutno oko trideset žena različitih godina iz romskog naselja u Beočinu. Voditeljka tribine bila je aktivistkinja Amela Demiri, a ženama su se obratile i predstavnice institucija: Centra za socijalni rad - Angelina Vukelić, koja je govorila o pravnom aspektu sklapanja braka, kao i Doma zdravlja - Milena Stjepanović, koja je istakla medicinski aspekt biološke i psihološke zrelosti za brak.

Ovo je bila prilika da iskreno razgovaramo o tome šta muči žene, posebno mlade devojke. Reakcije na ove teme su bile su pozitivne od strane svih prisutnih, te ćemo nastaviti da i dalje razgovaramo i razbijamo tabue.

O tribini je izveštavala i lokalna medijska kuća RTV Beočin.

Izveštaj načinila Amela Demiri

NOVI SAD - MEDIJSKA PROMOCIJA KAMPANJE MESEC ROMSKO-ŽENSKOG AKTIVIZMA U NOVOM SADU

Konferencija za medije povodom kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma održana je u Press sali Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine 10. marta.

Tom prilikom su govorile predstavnice udruženja "Amarilis" iz Novog Sada, Radmila Zečirović i Istraživači Romi iz Žablja, Jelena Jovanović. Želele smo da ovom prilikom predstavimo predstojeću nacionalnu kampanju Mesec romsko-ženskog aktivizma i posebno aktivnosti koje će se u okviru kampanje sprovesti na terotiriji Vojvodine.

Izveštaj načinila Radmila Zećirović

BEOGRAD - AKCIJA „ROMKINJE SU DEO ŽENSKOG POKRETA"

U svečanoj sali Opštine Stari grad 8. marta je održana akcija „Romkinje su deo ženskog pokreta" u organizaciji Romskog centra za žene i decu „DAE", uz podršku Rekonstrukcija-ženskog fonda.

Na akciji su se okupile Romkinje i ne-Romkinje, stanovnice romskih naselja iz okoline Beograda i aktivistkinje Romsko-ženske mreže Srbije i naše prijateljice, i to povodom učestvovanja u Osmomartovskom uličnom maršu. Družile smo se, pravile transparente, delile promotivni materijal, i na kraju sve zajedno krenule na marš pod parolom Za radna prava žena.

Izveštaj načinila Nada Đuričković

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2