sub
Ponedeljak, 05. jun 2023.

novi logo ZP mali

BEOGRAD-PERFORMANS „SVE ONO ŠTO SAM JA“

Organizacije i inicijative okupljene u Romsko-ženskoj mreži u Srbiji, u okviru završne aktivnosti povodom ovogodišnje kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma, obeležile su 8. april na Trgu Republike, ulično scenskom akcijom (performansom) pod nazivom „Sve ono što sam ja...“

Performans je izveden 8. aprila 2011. godine, na Međunarodni dan Roma i Romkinja, u organizaciji Udruženja građanki Ženski prostor, Dah teatra- Centra za pozorišna istraživanja, i fondacije Kvinna till Kvinna iz Švedske.

Performans u režiji Dijane Milošević, glumački su izvodili aktivistkinje i aktivisti iz žensko-romskih i romskih udruženja u Beogradu i Novom Sadu. Građanima i građankama smo na umetnički način predstavili položaj u kome se danas nalaze Romkinje i pozvali ih na toleranciju i podršku. Delile smo i promotivne materijale kampanje, a događaj je ostavio jak utisak na okupljenje koji su burnim aplauzom iskazali svoju podršku.

Scenario za performans je nastao na osnovu ličnih priča žena koje su govorile o svom iskustvu u institucijama sistema, romskoj zajednici i svojim porodicama, a tiče se kršenja ljudskih prava Romkinja. Priče su prikupile aktivistkinje organizacije Ženski prostor.

Izveštaj načinila Vera Kurtić

KRUŠEVAC - LOBIRANJE ZA IZRADU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ROMKINJE

Aktivistkinje Udruženja “Romani cikna” iz Kruševca su 7. aprila organizovale akciju pod nazivom „Doručak sa povodom“, u okviru kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma. Voditeljke akcije bile su Slavica Rakić i Snežana Živković, a podršku su dale fondacija Kvinna till Kvinna i Ženski prostor iz Niša.

Cilj nam je bio da okupimo žene predstavnice relevantnih institucija, političkih partija, nevladinih organizacija i samih Romkinja iz 3 romska naselja, kako bi ih upoznale sa svrhom akcija Meseca žensko-romskog aktivizma i dogovorile o koracima u predstojećem lobiranju za izradu i usvajanje Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja žena Romkinja u Kruševcu. Ukupno se odazvalo 20 žena.

Akciju su podržale i aktivistkinje Udruženja žena „Peščanik“, distribuirajući materijale o potrebi udruživanja i povezivanja u borbi za ostvarivanje jednakih ljudskih prava.

Urednica i novinarka RTK i novinarka lista Grad, bile su gošće na doručku i tokom razgovora i druženja intervjuisale i Romkinje i predstavnice Gradske uprave i institucija, o našim zajedničkim aktivnostima povodom težnje da se i na loklu sistemski rešavaju problemi žena.

6. aprila snimljen je i TV prilog kao najava aktivnosti sa kraćim osvrtom na položaj Romkinja, koji je Regionalna televizija emitovala u toku dana, a 7. aprila gostovale smo u jutarnjem radio programu i govorile o aktivizmu Romkinja u Srbiji.

Izveštaj načinila Slavica Rakić

LAZAREVAC-OBELEŽAVANJE SVETSKOG DANA ZDRAVLJA

U okviru kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma 7. aprila je u Velikim Crljenima, Opština Lazarevac, obeležen Svetski dan zdravlja. Ovu akciju organizovale su aktivistkinje Ženskog romskog centra Veliki Creljni, uz podršku Udruženja građanki Ženski prostor i fondacije Kvinna till Kvinna. Obeležavanje ovoga dana podržale su i aktivistkinje Centra za kreativni razvoj. Voditeljka akcije bila je Slobodanka Vasić.

Cij ove akcije je bio da u Mesnoj zajendnici Sokolovo okupimo Romkinje iz tog naselja ne bi li podelile informacije o pojavi i širenju zaraznih bolesti, hronično nezaraznih oboljenja, o stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti  kod dece i odraslih. Odazvalo se 35 žena sa 23 dece koje su imale pozitivne reakcije na to što je kod njih u naselju organizovana ovakva akcija i što im je pružena mogućnost da iznesu probleme sa kojima se godinama suočavaju.

Predavačice na tribini su bile doktorka Gordana Đekić, pedijatrica Doma zdravlja u Lazarevcu i patronažna sestra Danijela Mikić, koje su govorile o higijeni majke i deteta, važnosti redovne vakcinacije deteta naročito u nehigijenskim naseljima, stomatološkim pregledima školske dece, kao i briga žena o reproduktivnom zdravlju. Bilo je mnogo pitanja, predavačice su pružile odgovarajuće i veoma korisne savete. Na kraju je izvršeno merenje krvnog pritiska svim prisutnim ženama, a aktivistkinje Ženskog romskog centra su podelile promotivni materijal.

Akciji su prisustvovali i predsednik Mesne zajednice Slobodan Petronijević, ispred Saveta socijalne zaštite Dragan Radojičić, Crvenog krsta Zoran Gavrilović i medijatorka u zdravstvu. Ovo je bila prilika da na terenu vide pravu sliku o tome kako žive Romkinje i njihova deca u nehigijenskim uslovima, bez vode za piće. Upravo zbog toga je predstavnik Saveta socijalne zaštite predložio da inicira sastanak Ženskog romskog centra sa predstavinicima Centra za socijalni rad i Opštinskim većem kako bi se napravio prvi korak u rešavanju ovih problema.

Veoma je značajno što je akcija održana u naselju u kojem je još uvek veliki uticaj patrijarhalne romske zajednice, pa je odaziv Romkinja bio veći nego da smo akciju organizovale u Domu zdravlja ili u nekoj drugoj ustanovi. Na ovaj način žene mnogo sigurnije i slobodnije govore o svojim problemima. Smatramo da je potrebno redovnije održavati ovakve akcije, sa različitim temama, kao što su planiranje porodice, važnost održavanja higijene, osnaživanje Romkinja da samostalno odlučuju u okviru patrijahalne zajednice i sl.

Bili su prisutni i mediji, Radio Lazarevac i TV Gem preneli su ovaj događaj.

Izveštaj načinila Slobodanka Vasić

ŠABAC - TRIBINA „ULOGA ŽENE U ROMSKOJ PORODICI I ULOGA ROMSKIH LIDERKI“

U prostorijama Kulturnog centra u Šapcu, 6.aprila održana je javna tribina pod nazivom „Uloga žene u romskoj porodici i uloga romskih liderki“ u organizaciji Saveza udruženja Roma zapadne Srbije. Voditeljka tribina bila je Sofka Vasiljković, a akciju su podržale Udruženje građanki Ženski prostor iz Niša i fondacija Kvinna till Kvinna.

Na tribini je bilo prisutno 41 osoba, uglavnom žena, ali i muškaraca, kao  i ne-Roma/kinja. Prikazale smo film „Uspešne Romkinje“ i zagovarale emancipaciju Romkinja u našem kraju. Nekada su Romkinje radile teške poslove na njivi, kao pralje po kućama, kao nadničarke, bavile se muzikom, a danas su uglavnom domaćice, veliki broj njih živi u inostranstvu, tamo rade, mnoge su zaradile penzije. U gradu Šapcu ima oko 60 penzionerki Romkinja, neke su zaposlene, neke se privatno bave svojim zanimanjima iako nisu u radnom odnosu, ima više srednjoškolki i nekoliko studentkinja.

Dragana Milosavljević, osoba zadužena za rodnu ravnopravnost,  govorila je o tome šta čini lokalna samouprava za podizanje statusa Romkinja u odnosu na Strategiju za Rome u Opštini Šabac. Dogovorene su aktivnosti vezane za pokretanje izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Romkinja, kao i moguće učešće lokalne samouprave u projektu za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju Romkinja.

Učesnice/ci tribine bilie/li su zadovoljne/ni novim saznajima, naročito podacima o napretku mladih Romkinja i Roma uopšte u obrazovanju. Reakcije na prikazivanje filma bile su veoma pozitivne, uglavnom vezano za saznanje da ima veoma uspešnih Romkinja koje mogu biti odličan primer mladim Romkinjama i Romima. Naglasile smo da je veoma važno da se Romkinje aktivno uključe i doprinesu poboljšanju celokupnog položaja romske populacije.

Od medija su bili prisutni TV Šabac i list Centra za socijalni. Emisija „Hronika“ posvetila je 15 minuta ovoj temi, govorilo se o položaju Romkinja, ali i o ovoj tribini, o vidljivosti ženskog romskog aktivizma, o važnosti obrazovanja Romkinja kao jednoj od važnih karika za poboljšanje položaja romske zajednice, o potrebi uvođenja kvota za zapošljavanje obrazovanih Romkinja, o potrebi predstavljanja pozitivnih primera integrisanih i obrazovanih Romkinja u medijima.

Izveštaj načinila Sofka Vasiljković

BUJANOVAC - TRIBINA „REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE I PLANIRANJE PORODICE“

U Bujanovcu je 6. aprila pod inicijativom aktivistkinja RŽM održana tribina pod nazivom “Reproduktivno zdravlje i planiranje porodice”, u okviru kampanje Mesec Romsko-ženskog aktivizma. Tribina je održana uz podršku Ženskog prostora iz Niša i fondacije Kvinna till Kvinna. Tribinu je vodila Rahmana Silistarević.

Iako smo na učešće pozvale 35 žena samo 10 njih se odazvalo i aktivno učestvovalo na tribini.

Prisutne Romkinje smo najpre upoznale sa aktivizmom Romsko-ženske mreže, sa kampanjom koju su aktivistkinje širom Srbije organizovale povodom Meseca Romsko-ženskog aktivizma, kao i sa činjenicom koliko je aktivizam važan za unapređenje položaja Romkinja u našem društvu.

Nakon toga je Dr Dragan Zlatković govorio o važnosti očuvanja reproduktivnog zdravlja žena, o negativnim posledicama preranog stupanja u seksualne odnose, ranog rađanja i o važnosti preventivnih pregleda u ginekoliškim ambulantama.

Učesnice tribine su bile veoma zainteresovane za ove teme, rado su se uključile u razgovor, na kraju su naglasile da bi ovakvih akcija trebalo da bude što više i da je neophodno da se što više Romkinja uključe u različite aktivnosti.

Televizija Bujanovac je izvestila o tribini, bio je prisutan i voditelj emisije na romskom jeziku.

Izveštaj načinila Rahmana Silistarević

ADA - JAVNA TRIBINA SA PRIKAZIVANJEM FILMA “USPEŠNE ROMKINJE”

U organizaciji aktivistkinja iz Ade i Ženske romske mreže Vojvodine, u uokviru kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma, 4. aprila je održana tribina na temu Uspešne Romkinje. Podršku u održavanju tribine dale su Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju– Misija u Srbiji (OEBS) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA). Tribinu je vodila Vesne Civrić, a bilo je prisusutno 40 učesnica/ka. Na tribini je predstavljen i film Uspešne Romkinje, autorki Jelene Jovanović i Veronike Mitro.

Imale smo i predstavnike/ce lokalne samouprave: direktora Centra za socijalni rad Apro Bakai Magdolna, načelnicu Opštinske uprave Snežana Mišović, Doma zdravlja. Takođe, bile su prisutne i mlade Romkinje iz lokalanih škola. Prisutne/i su aktivno učestvovale/i u razgovoru vezanom za obrazovanje Romkinja, predrasudama koje postoje, načinima da se one ukinu i promocijom primera uspešnih Romkinja. Jedan od zaključaka je bio taj da je posebno važno osnaživanje mladih Romkinja koje upisuju srednju školu, kako bi što više njih nastavilo srednjoškolsko obrazovanje, a u tome  veliku ulogu ima upravo podrška lokalne vlasti, kao i države u celini.

Izveštaj načinila Vesna Civrić

DERONJE - TRIBINA „REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE MLADIH ROMKINJA I ABORTUS“

U okviru kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma u Deronjama je 2. aprila održana tribina edukativnog tipa „Reproduktivno zdravlje mladih Romkinja i abortus“. Tribinu je organizovalo KPD Roma „Romano suno“, a voditeljka je bila aktivistkinja Maja Jovanović, uz podršku Ženskog prostora iz Niša i fondacije Kvinna till Kvinna.

Učesnice su bila učenice sedmih i osmih razreda i njihove majke. Cilj ove akcije je bio da okupi mlade romske devojke i njihove majke, kako bi zajedno učestvovale u diskusiji i razvile međusobno poverenje o temi o kojoj se nerado priča u porodici i koja je praktično zabranjena. Namera nam je bila da upoznamo mlade Romkinje sa zdravstvenom kulturom Roma, da im ukažemo na važnost posete ginekološkoj ambulanti pre prvog seksualnog odnosa, kako bi se upoznale sa činjenicama, rizicima i posledicama, posebno sa rizicima koji nosi abortus. Isto tako smo naglasile zašto je važno da kćerke sa svojim majkama pričaju o pomenutoj temi. Učesnice su bile veoma zainteresovane za istaknute teme, aktivno su učestvovale i rado iznosile svoja mišljenja, sagledavale svoje probleme i načine na koje oni mogu da se reše.

U tribini su učestvovale/li i direktor OŠ “Vuk Karadžić“ Branislav Ninkov, pedagogica Borislava Savić, specijalna pedagogica Nada Funtoš- Stamenković i zdravstveni radnik Doma zdravlja opštine Odžaci, kao i farmaceut i romski aktivista Rajko-Ranko Jovanović. Ukazale smo i na to da je veoma važno da mlade Romkinje nastave sa školovanjem i da obrazovanjem mogu da se izbore sa stereotipima i predrasudama koji postoje, da upoznaju koja su njihova prava i da se za njih bore, da budu samostalne i uspešne.

Mediji su se odazvali i propratili realizaciju akcije. Prisutni su bili Radio D-65, radio Odžaci, redakcija na romskom jeziku i lokalni list “Naše novine“.

Izveštaj načinila Maja Jovanović

ZRENJANIN - JAVNA TRIBINA SA PRIKAZIVANJEM FILMA “USPEŠNE ROMKINJE”

U Mesecu romskog ženskog aktivizma aktivistkinje neformalne Ženske romske mreže Vojvodine podsetile su na važnost, ali i na probleme u obrazovanju Roma i Romkinja, kroz akciju održanu 31. marta. Zrenjanin je odabran kao jedan od dvanaest gradova gde se ovakvi edukativni programi realizuju na teritoriji Vojvodine. Organizatorka tribine bila je Jelena Jovanović, koordinatorka Ženske romske mreže Vojvodine, a podršku u održavanju ovih tribina dale su Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju– Misija u Srbiji (OEBS) i Švedska međunarodna agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

Cilj nam je da nakon ovih razgovora uputimo preporuke Nacionalnom savetu Roma, odnosno Odboru za obrazovanje u cilju poboljšanja obrazovanja Romkinja i Roma. Na tribini je učestvovala, Veronika Mitro, kooautorka filma “Uspešne Romkinje”. Cilj ove akcije bio je da pozitivnim primerom podstaknemo uključivanje u kreiranje lokalne politike za brigu o romskoj populaciji, a tu spada i njihovo obrazovanje, naročito žena.

PIROT - OKRUGLI STO "I MI SMO ROMKINJE"

Inicijativom aktivistkinja je u Pirotu 30. marta u maloj sali Opštine Pirot održan Okrugli sto na temu "I mi smo Romkinje" koju je vodila Manuela Alić. Ovu aktivnost je podržala fondacija Kvinna till Kvinna i Ženski prostor iz Niša, u okviru kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma.

Značaj aktivizma kod Romkinja, potreba da se osnuje ženska-romska organizacija u Pirotu, da se češće govori o problemima na koje Romkinje nailaze u svakodnevnom životu, samo su neke od tema o kojima se na ovom skupu razgovaralo.

Predstavnici/ce lokalne samouprave, koji su takođe učestvovali u ovoj akciji, rado su odgovarali na pitanja 25 prisutnih Romkinja i Roma, ali i ne-Roma, i ponudili svoju pomoć i dalju saradnju. Naročito je skrenuta pažnja na potrebu da se hitno izradi i usvoji Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Romkinja u Opštini Pirot.

Lokalni mediji su se rado odazvali pozivu da izveštavaju o ovom događaju. Prisutne/ni su bile/li novinarke/novinari iz TV Pirot, Radio Pirota, Pi Canal televizije i Radia Sport plus.

Izveštaj načinila Manuela Alić

mesecpi3

PROKUPLJE - ULIČNA AKCIJA „POSAO KOJI I MI OBAVLJAMO“

prokuplje
prokuplje1

Društvo Roma iz Prokuplja je 29. marta, uz podršku fondacije Kvinna till Kvinna i Ženskog prostora iz Niša, organizovalo  manifestaciju čiji je cilj bio ukidanje stereotipa prema Romkinjama, kroz prikazivanje šta Romkinje znaju i mogu. Organizatorka ovog skupa bila je Mirjana Stanković, medicinska sestra Hitne pomoći u Prokuplju i aktivistkinja Romsko-ženske mreže Srbije.

Na glavnom šetalištu smo građankama i građanima Prokuplja, uz pomoć  nekoliko medicinskih tehničarki kao i 16 učenica i 4 učenika Medicinske škole iz ovog grada, koji su romske nacionalnosti, obavile/i merenje nivoa šećera u krvi i pritiska, a pri tome smo davale/li medicinske savete o očuvanju zdravlja. Prolaznici/e su se rado odazvali i iskoristili ovu priliku da provere svoje zdravlje.

Ovom akcijom želele smo da pokažemo kako je jedan od osnovnih preduslova za kvalitetniji život Romkinja i Roma upravo obrazovanje.

Akciju su medijski propratili lokalni mediji.

Izveštaj načinila Mirjana Stanković

VRŠAC-JAVNA TRIBINA „ODLUČI SAMA“

U Vršcu je 29. marta održana javna tribina na temu „Odluči sama“ u organizaciji aktivistkinja udruženja „Romska sanga- Romenđi zor“ iz Ilandže. Tribinu je vodila Zorica Novakov, aktivistkinja Romsko-ženske mreže Srbije. Podršku tribini je pružila fondacija Kvinna till Kvinna i Ženski prostor iz Niša. Aktivistkinje udruženja su prezentovale knjigu „Devica da ili ne“, koja je poslužila kao uvod u temu tribine- Rana udaja Romkinja. Na tribinu su došle, uglavnom, mlađe Romkinje koje su bile zainteresovane za ovu temu i aktivno učestovale u razgovoru. Govorile smo o negativnim aspektima ranog stupanja u brak i pozitivnim mogućnostima koje se mogu postići školovanjem, zaposlenjem i materijalnom nezavisnošću žena. Predstavile smo pozitivne primere nekih od školovanih, mladih Romkinja iz našeg kraja, koje su i same potrvdile potrebu za aktivizmom kod Romkinja, i to da se samo vlastitim angažovanjem možemo izboriti za ravnopravniji status u društvu.

Izveštaj načinila Zorica Novakov

ALIBUNAR-TRIBINA NA TEMU „ZAKON O OBRAZOVANJU“ – JEDNAK ZA SVE

U Alibunaru su aktivistkinje Udruženja „Romska snaga- Romenđi zor“ iz Ilandže održale tribinu „Zakon o obrazovanju- jednak za sve“ uz prisustvo 30 roditelja. Akcija je održana 28. marta u okviru kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma. Voditeljka akcije bila je Dragica Novakov, a podršku su pružile fondacije Kvinna tll Kvinna i Ženski prostor iz Niša.

Cilj okupljanja je bio edukacija i motivacija Romkinja i Roma kako bi shvatile/i značaj obrazovanja za svoju decu, kao jedan od preduslova za kvalitetniji život uopšte. Roditeljima smo predstavile Zakon o obrazovanju koji promoviše negovanje različitosti, pružanje jednakih šansi za školovanje dece svih etičkih zajednica, deci sa invaliditetom i drugima. Tribini su prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave, predsednik Skupštine opštine Dušan Jovanović i zamenik predsednika Skupštine opštine Nedeljko Konjokrad.

Skupu su se obratili i uspešni, školovani Romi sa teritorije naše Opštine, koji su potvrdili da samo školovane Romkinje i Romi mogu da obezbede zaposlenje koje će da im omogući da budu uspešni, da napreduju, budu zadovoljni i imaju kvalitetniji život.

Tribinu su medijski pratili lokalni mediji, Opštinske novine i Romski časopis „Inkluzije Roma“.

Izveštaj načinila Dragica Novakov

BEOGRAD - ROMKINJE U SVETSKOM DANU POEZIJE

U okviru Kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma, 28. marta je održano Veče poezije u Beogradu, u prostorijama biblioteke-galerije "Branko Miljković. Povodom Svetskog dana poezije, želele smo da promovišemo Romkinje pesnikinje. Voditeljka akcije bila je Nada Đuričković, a podršku su pružile Ženski prostor iz Niša i fondacija Kvinna till Kvinna.

Ispred 27 prisutnih učesnica predstavile smo pesnikinje iz cele Srbije: Svetlanu Živanović (Novi Bečej), Jasminu Milčić Mitrović (Vlasotince), Jelenu Savić (Beograd), Maju Familić (Novi Sad), Mirjanu Kiš (Novi Bečej), koje su pročitale deo svojih pesama. Cij nam je bio da okupimo Romkinje pesnikinje iz različitih delova države kako bi se međusobno upoznale, ali i da ih predstavimo prisutnima na skupu kao pozitivan primer za mlade Romkinje. Ovom prilikom smo se osvrnule i na druge pesnikinje, pa i na one koje više nisu među nama. Smatramo da pesnička dela ovih odvažnih umetnica moraju biti vidljivija među samom romskom populacijom, ali i široj javnosti uopšte. Ova akcije je bila jedan od podsticaja da za dalji aktivizam i poetsko izražavanje naših pesnikinja, ali i svim prisutnim ženama motivacija za dalje obrazovanje i lakše izražavanje misli i osećanja, a naročito važno-preuzimanje odgovornosti za svoju budućnost.

Na skupu je bila prisutna i Lejla Ruždić, predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost pri Opštini Zvezdara i Dragan Vasiljković predsednik Komisije za kulturu pri Nacionalnom Savetu romske nacionalne zajednice. Medijski su akciju propratili novinari TV Happy i Romska redakcija Radio Beograda.

Izveštaj načinila Nada Đuričković

BOGOJEVO - TRIBINE „RAVNOPRAVNA SA DRUGIMA“ I „DEVICA DA ILI NE“

Udruženje građana „Mladi Romi“ iz Bogojeva organizovalo je 28. marta, povodom kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma, dva događaja: tribinu pod nazivom „Ravnopravna sa drugima“ i radionicu „Devica da ili ne“. Koordinatorka ovih aktivnosti je bila Jelica Mišković, aktivistkinja organizacije „Mladi Romi“. Podršku ovim akcijama su dale organizacija Ženski prostori iz Niša i fondacija Kvinna till Kvinna. 

Cilj tirbine je bio da predstavimo uspešne modele  Romkinja kao identifikacioni model za druge Romkinje u opštini Odžaci. Prikazale smo film „Uspešne Romkinje“, nakon čega je usledio razgovor sa prisutnim roditeljima, (ukupno njih 17) i njihovim maloletnim ćerkama. Naglasile smo da je obrazovanje neophodno da bi se postigao kvalitetniji život, zaposlenje i ekonomska samostalnost. Upravo diskriminacija koju trpe u svojoj kući, od romske zajednice i društva u celini, rana udaja naših devojaka, rađanje u ranim godinama dovodi do toga da one prekinu svoje dalje školovanje i „zatvore vrata“ za svoje dalje napredovanje. Učesnice/ci tribine su se aktivno uključile/li u razgovor i otvoreno na svojim primerima govorile/i o ovim, inače veoma zatvorenim temama.

Radionicu „Devica da ili ne“ održale smo sa 7 mladih Romkinja i razgovarale sa njima o kultu nevinosti koji je još uvek prisutan u romskoj zajednici, o opravdanosti ovoga kulta, o ličnim  ambicijama u životu i planovima za ostvarenje tih ambicija. Zaključak ovih mladih devojaka je bio da ih tradicionalno razmišljanje njihovih roditelja koči, da ne osećaju slobodu u odlučivanju i da bi volele da se to promeni.

Krajnji zaključak obe aktivnosti je bio da je neophodno menjati svest Romkinja i Roma o neophodnosti školovanja njihove deca, ukazivati im na činjenice koje govore o negativnim aspektima rane udaje, ranog rađanja, kako na fizički tako i na psihički i socijalni razvoj mladih žena, o potrebi lične slobode i podrške od strane porodice i zajednice, a primeri uspešnih i integrisanih Romkinja po merilima i šire zajednice, nabolje će demantovati sve stereotipe i predrasude koje postoje o Romkinjama i Romima.

Izveštaj načinila Jelica Mišković

KOVIN -JAVNA TRIBINA SA PRIKAZIVANJEM FILMA “USPEŠNE ROMKINJE”

I u Kovinu je 26. marta održana javna tribina na temu Uspešne Romkinje, u okviru kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma. Tribinu je vodila Vesna Novakov, aktivistkinja iz Kovina, a govorile su  Jelena Jovanović i Veronika Mitro, autorke filma Uspešne Romkinje. Podršku u održavnju tribine dale su Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju– Misija u Srbiji (OEBS) i Švedska međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

Razgovarale smo sa prisutnim mladim Romkinjama o problemima u školovanju, nastavku obrazovanja kao preduslovu za uspešniji i kvalitetniji život. Bili su prisutni lokalni mediji koji su obavestili javnost o održanoj tribini.

Izveštaj načinila Vesna Novakov

RUMA - JAVNA TRIBINA "NE UDAJ SE MLADA, OBRAZUJ SE"

devojcica-posterU okviru kampanje Mesec romsko-ženskog aktivizma 25. marta u sali Opštine Ruma, održana je javna tribina na temu “Ne udaj se mlada i obrazuj se”. Ovu tribinu je vodila aktivistkinja Romsko-ženske mreže Slađana Vulin, a akciju su podržale fondacija Kvinna till Kvina, Ženski prostor iz Niša i Nacionalna kancelarija za Rome opštine Ruma.

Na tribini je bilo prisutno 20 mladih Romkinja između 14 i 35 godina. Prisutne su bile veoma zainteresovane za ovu temu, aktivno su učestvovale u otvorenom razgovoru i na kraju izrazile nadu da će ovakvih akcija ubuduće biti više.

Pored Romkinja prisutne su bile i predstavnice lokanih institucija, načelnica Opštine Ruma, medicinska sestra Mirjana Vućerević, zdravstvena medijatorka za Rome i Romkinje Sonja Jovanović sa kojom smo se dogovorile o saradnji na organizovanju ginekoloških pregleda, mamografija i edukaciji mladih Romkinja.

Zaključak sa ove tribine ukazao je na to da bi trebalo da se mnogo više radi na edukaciji mladih Romkinja o uticaju rane udaje na njihov psiho-fizički i socijalni razvoj. Takođe je potrebno ohrabriti ih da se obrazuju i da ne odustaju od školovanja.

Tribinu su pratili i lokalni mediji TV Inđija, TV Srem, Novine Sremske i lokalne radio stanice.

Izveštaj načinila Slađana Vulin

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2