sub
Ponedeljak, 04. mart 2024.

novi logo ZP mali

Udruženje građanki Ženski prostor raspisuje

KONKURS ZA ANGAŽOVANJE DVE SARADNICE NA POZICIJAMA:

 

a) Saradnica na izradi metodologije istraživanja 

b) Istraživačica saradnica

O programu: U okviru svojih aktivnosti zagovaranja sistemskih rešenja za probleme sa kojima se sreću Romkinje, Ženski prostor sprovodi dva istraživačka projekta usmerena na unapređivanje pristupa Romkinja zdravstvenoj zaštiti. Projekti se sprovode na teritoriji Republike Srbije (pozicija a), odnosno teritoriji južne Srbije (pozicija b).

Vrsta ugovora: Ugovor o delu

Rok za prijavu: 21.02.2014.

Početak ugovora: 01.03.2014. 

Trajanje ugovora:

  • pozicija a) dva meseca, u periodu mart – april 2014.
  • pozicija b) dva meseca, u periodu mart – april 2014.

Predviđena finansijska nadoknada (honorar):

a) Saradnica na izradi metodologije istraživanja – 50.000,00 RSD bruto

b) Istraživačica saradnica – 80.000,00 RSD bruto i troškovi putovanja

Kratak opis zadataka: 

a) Kreranje metodologije i plana istraživanja diskriminacije u pristupu zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, kao i u oblasti implementacije strateški relevantnih dokumenata za unapređivanje položaja žena i položaja Roma u Republici Srbiji.  

b) Učešće u organizovanju sastanaka sa mapiranim predstavnicima/cama lokalnih samouprava i instutucija na teritoriji južne Srbije; vođenje intervjua, učešće u analizi dobijenih podataka na terenu; učešće u pripremi publikacije.

Očekivana znanja i kompetencije (a i b):

Očekivana znanja: Specijalistička znanja u oblasti društvenog istraživanja, razumevanje koncepta ljudskih prva i aktuelnog stanja ljudskih prava u Republici Srbiji, a naročito prava žena i prava nacionalnih manjina.

Obrazovanje: Fakultetsko obrazovanje iz oblasti sociologije ili psihologije.

Radno iskustvo: Prethodno iskustvo u izvođenju istraživanja u nekoj od oblasti: ženska ljudska prava, rodna ravnopravnost, ljudska prava, prava manjina; planiranje i sprovođenje istraživanja, je obavezno. 

Vodeće vrednosti i principi: Kulturni senzitivitet i poštovanje različitosti: Sposobnost rada u multikulturalnom radnom okruženju vođenom feminističkim principima poštovanja različitosti, ravnopravnosti, transparentnosti, kolegijalnosti i uzajamne pomoći i podrške.

Dokumentacija za prijavu (a i b):

  1. Curriculum Vitae u evropskom formatu sa navedenim važećim kontaktima za reference (najmanje 2)
  2. Spisak objavljenih radova i/ili istraživačkih projekata
  3. Motivaciono pismo koje sadrži koherentan tekst kojim se objašnjava povezanost radnog iskustva i pozicije za koje se konkuriše. Ne duže od jedne stranice teksta, pisane Ariel 11pt fontom. U naslovu ovog dokumenta mora se jasno naznačiti za koju poziciju se aplicira: Pozicija (a) ili Pozicija (b)
  4. Gore navedena 3 (tri) dokumenta poslati na adresu prijave(at)zenskiprostor.org ne kasnije od 21.02.2014. u 13h

 

 

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2