sub
Sreda, 06. decembar 2023.

novi logo ZP mali

afa2014Organizacija Ženski prostor iz Niša, uz podršku organizacije Rosa Luxemburg Stiftung, nastavlja da organizuje predavanja, prezentacije, radionice, projekcije filmova i diskusije na temu antifašizma, u okviru treće godine Antifašističkih studija.

Cilj ovih aktivnosti je negovanje i promocija antifašističke istorije i vrednosti. Ove alternativne studije su namenjene svima i otvorene za sve one koje/i žele da prošire svoja teorijska znanja iz istorije, sociologije, filozofije, kao i da se uključe u aktivizam. Studije su posebno namenjene onima sa područja Niša i južne Srbije.

Teme predavanja koje ove studije uključuju su istorija antifašizma na našim prostorima, razlike u pogledima na antifašističko nasleđe Srbije i aktuelni istorijski revizionizam, pitanje levice u Srbiji, odnos levice i feminizama, anarhizam, aktuelni društveni problemi, itd.

Ove godine sa nastavkom studija započinjemo krajem februara / početkom marta. Predavanja će se održavati petkom ili subotom popodne u zavisnosti od mogućnosti izlagača/čica. Detaljna lista predavanja i tačni termini održavanja događaja će biti blagovremeno dostavljeni polaznicama/cima e-mailom (sve aktuelne informacije o studijama će biti dostupne i na sajtu Ženskog prostora). Posle svakog predavanja sledi diskusija, gde se očekuje aktivno učešće polaznika i polaznica. Poželjno je redovno prisustvo polaznica/nika na predavanjima i ostalim događajima antifa studija. Zainteresovane/ni da dobiju sertifikat su u obavezi da prisustvuju na najmanje šest predavanja i napišu esej na temu koju sami odaberu, u roku od tri meseca po završetku kursa. Najbolji radovi će biti objavljeni.

Pohađanje kursa je u potpunosti besplatno i Ženski prostor je u mogućnosti da određenom broju polaznica/ka kursa pokrije putne troškove ukoliko dolaze iz mesta van Niša.

Da biste postale/li polaznica/nik kursa neohodno je da pošaljete prijavu na e-mail prijave(at)zenskiprostor.org najkasnije do 25.2.2014. godine. Prijava treba da sadrži osnovne podatke: ime i prezime, šta studirate/čime se bavite, uz kratko objašnjenje zašto ste zainteresovani za učešće, odnosno šta očekujete da dobijete pohađanjem ovog kursa.

 

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2