sub
Utorak, 25. jun 2024.

novi logo ZP mali

Organizacije i inicijative Romske ženske mreže sa teritorije cele Srbije su i u 2014. godini, peti put za redom, sprovele kampanju Mesec romskog ženskog aktivzma. Kampanja se svake godine realizuje od 8. marta, Međunarodnog dana žena, do 8. aprila, Međunarodnog dana Roma i Romkinja.

Tema ovogodišnje kampanje bila je učešće Romkinjama u odlučivanju, i to ne samo u aktuelnom društvenom kontekstu proteklih parlamentarnih izbora i dolazećih izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, već i u donošenju odluka o sopstvenom zdravlju, obrazovanju, zapošljavanju, braku, porodici, itd. Osnovni moto kampanje ZA veće učešće Romkinja u javnom i političkom životu u podtekstu je nosio pitanja upućena svima koji smatraju da bi baš oni trebalo da donose odluke - U čije ime? i Ko štiti naše interese?

izvestajMRZA2014

U toku 30 dana kampanje sprovedeno je 29 akcija, kako na nacionalnom novou tako i u opštinama i gradovima u kojima smo aktivne, čime je povećana vidljivost svih aktivnosti Romkinja za unapređivanje položaja u društvu u kome živimo. U toku ovih mesec dana različiti mediji objavili su 94 pozitivna izveštaja o aktivnostima i životu Romkinja u Srbiji, što je u proseku 2,94 izveštaja dnevno.

Detaljan izveštaj sa malih lokalnih akcija realizovanih u toku kampanje, kao linkove pojedinih medijskih izveštaja sa ovih događaja, možete preuzeti ovde.

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2