sub
Utorak, 25. jun 2024.

novi logo ZP mali

Predstavljena i potpisana Platforma Romske ženske mreže o poštovanju rodne ravnopravnosti na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina

U Medija centru u Beogradu je 2.10.2014. održana konferencija za javnost pod nazivom Za ravnopravno učešće Romkinja u Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine (NSRNM).

Cilj konferencije je bio ukazivanje na postojanje rodne neravnopravnosti u predstavničkim telima Republike Srbije jer je isključivanje izabranih članica iz procesa donošenja odluka i dalje prisutno, uprkos Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina koji propisuje kvotu za manje zastupljen pol, a koji je donet da bi se ispravilo dotadašnje isključivanje žena.

 DSC1085

Na konferenciji je bilo prisutno oko 50 ljudi, među kojima i 5 nosioca i 2 nositeljke izbornih lista za romsku nacionalnu manjinu. Prisutni nosioci/teljke izbornih listi su potpisivanjem Platforme dali svoju podršku poštovanju rodne ravnopravnosti u budućem sazivu NSRNM.

Svoju podršku su obraćanjem prisutnima dali i zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji, Majkl Ujehara, Dragoljub Acković ispred Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Ljiljana Milutinović, Odeljenje za rodnu ravnopravnost Republike Srbije i Sofka Vasiljković, podpredsednica tehničkog mandata Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

Platformu su predstavile Vera Kurtić, predsednica Upravnog odbora i Radmila Nešić koordinatorka Romske ženske mreže.

Govornice su naglasile da su izabrane članice u dosadašnjim sazivima diskriminisane jer je većina žena u rad Saveta bila uključena jedino na Osnivačkoj skupštini, kao i da Odbor za rodnu ravnopravnost NSRNM nikada nije formiran uprkos brojnim inicijativama, a da članice koje su preuzimale lične inicijative nikada nisu dobile podršku za rad te su odustajale od svojih napora da unaprede rad Nacionalnog saveta.

Platforma o poštovanju rodne ravnopravnosti koju je izradila Romska ženska mreža, sastavljena od 27 romskih ženskih organizacija i inicijativa na teritoriji Srbije, povodom predstojećih izbora za nacionalne savete 26. oktobra sadržizahteve koje aktivistkinje za prava Romkinja upućuju nosiocima i nositeljkama izbornih lista na izborima za NSRNM a koji se odnose na poštovanje kandidatkinja i poštovanje ravnopravnosti, transparentnosti i poštovanja zakona u radu NSRNM.

 DSC1103

U delu za diskusiju, ispred izbornih lista su se obratili i nosioci/teljke i kandidatkinje na predstojećim izborima.

Neki od prisutnih nosioca i kandidatkinja su pokušali da i ovaj događaj iskoriste za promociju svojih izbornih lista, što govori i o malo prilika da se romska manjina obrati javnosti ali i o evidentnom patrijarhatu u romskoj aktivističkoj zajednici u kojoj je rodna ravnopravnost još uvek marginalna tema.

Platforma je na samoj konferenciji potpisana od strane pet nosioca i dve nosteljke izbornih lista, kao i dve kandidatkinje na predstojećim izborima, a Romska ženska mreža nastavlja rad na prikupljanju podrške Platformi.

Platformu možete preuzeti ovde.

Izbor fotografija sa konferencije za štampu i potpisivanja Platforme.

Posetite nas na ...

facebook-logo-square-mali  twitter-logo-square-mali

mapa baner

ziro racun2