Na ovogodišnjem EXIT festivalu, koji je održan od 8. do 11. jula 2010. godine, Ženski prostor je, uz podršku Instituta za održive zajednice prezentovao svoj dosadašnji rad i aktivnosti koje su sprovedene tokom 2010. godine. Na prostoru NVO sajma "PLACE TO MOVE!" koji je smešten između Reggae i Fusion bina, svoj rad su predstavile mnoge organizacije iz regiona zapadnog Balkana uz pomoć aktivista/kinja koji su četiri dana sprovodili ankete, distribuirali štampani materijal, majice i ostale propagandne materijale. Aktivistkinje Ženskog prostora su sprovele anketu, sa ciljem ispitivanja vidljivosti i prepoznatljivosti važnosti rada naše organizacije u široj zajednici, kao i analize stavova i osvešćenosti mladih ljudi u Srbiji prema Romkinjama i romsko-ženskom aktivizmu usmerenom na rešavanje probema sa kojima se Romkinje svakodnevno susreću.

exit 2010Posetiocima i posetiteljkama  štanda su deljene majice, torbe i lifleti sa porukama koje pozivaju na aktivizam kao instrument u borbi protiv diskriminacije i zalaganje za jednakopravnost svih građana i građanki. Podeljeno je preko 1000 pamfleta Ženskog prostora, Mreže Žene protiv nasilja, Romskog ženskog centra Bibija, distribuirane informacije o aktivnostima koje sprovodi Ženski prostor u saradnji sa Romsko-ženskom mrežom Srbije, razgovarano sa posetiocima i posetiteljkama i koleginicama i kolegama. Akcija Ženskog prostora na ovogodišnjem sajmu privukla je pažnju velikog broja posetilaca, a štand sa plakatima « Romkinje na mesecu » je ostao prepoznatljiv kao jedan od najposećenijih prostora ovogodišnjeg sajma. Akciju su sprovele Milena Ćelić i Eva Dinić uz podršku i pomoć volonterke Ane Popović.