sub
Četvrtak, 18. jul 2024.

novi logo ZP mali

 

Ženski prostor je ženska aktivistička organizacija koja za cilj ima osnaživanje žena iz marginalizovanih društvenih grupa i davanje doprinosa menjanju okruženja u kome živimo. Želimo društvo socijalne pravde i pune ravnopravnosti.

Glavne aktivosti organizacije su usmerene na podršku ženskom i manjinskom aktivizmu, promovisanju feminističkih i antifašističkih vrednosti, uticaju na javno mnjenje i borbu protiv predrasuda i stereotipa. Takođe, Ženski prostor intezivno radi i na iniciranju sistemskih rešenja za probleme sa kojima se marginalizovane grupe, a posebno Romkinje, suočavaju, kao što su zagovaranje za donošenje akcionih planova za unapređivanje položaja Romkinja u gradovima i opštinama u Srbiji, ukidanje prepreka boljem pristupu zdravstvenoj zaštiti, itd.

Osim direktnog rada sa ženama kroz radionice, seminare i kurseve, Ženski prostor već duži niz godina za redom, samostalno ili u saradnji sa svojim sestrinskim organizacijama, uspešno organizuje: Feminističku letnju školu koja je namenjena mladim ženama, studentkinjama društvenih smerova iz Srbije i regiona; kampanju Mesec romskog ženskog aktivizma; dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava Romkinja; pisanje alternativnih izveštaja o stanju ljudskih prava Romkinja u Srbiji po međunarodnim dokumentima, kao što je CEDAW Ujedinjenih nacija, itd. U proteklim godiama, radile smo i na organizovanju FemiNiš-a - Festivala ženskog aktivizma i umetnosti, ekonomskog osnaživanja žena, opismenjavanja i doškolovanja devojaka i žena iz romskih naselja, itd.

Počele smo da se organizujemo 1997. godine, a zvanično smo registrovale organizaciju 1998. kada je grupa mladih aktivistkinja iz Niša prepoznala potrebu da po prvi put u gradu postoji prostor gde će se osnaživati i organizovati žene koje pripadaju diskriminisanim grupama. Da bi podstakle samoorganizovanje žena, na početku smo okupile romske studentkinje, žene iz romskih mahala, žene raseljene i izbegle tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, osobe drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne, kao i samohrane majke. Neke od ovih grupa su se u narednim godinama samoorganizovale i počele da rade samostalno, što je i bio naš cilj.

Sa lokalnog, Ženski prostor je ubrzo prešao na nacionalni nivo delovanja kroz mreže u kojima smo aktivne. Učestvujemo i na internacionalnim aktivnostima i u međunarodnim mrežama.

Ženski prostor je jedna od organizacija osnivačica i članica Romske ženske Mreže Srbije koja broji 26 romskih ženskih organizacija i inicijativa na teritoriji cele Srbije.

Pored Romske ženske mreže, Ženski prostor je jedna od osnivačica i članica Mreže za Evropski ženski lobi koja je deo Evropskog ženskog lobija.

Ženski prostor je i deo Mreže Žena u Crnom, koja se zalaže za mirnovnu politiku i suočavanje s prošlošću.

Članice smo Antifašističkog kolektiva koji čine organizacije sa teritorije grada Niša posvećene očuvanju antifašističkih tekovina i vrednosti, kao i borbi protiv desnog ekstremizma.

 

Ženski prostor Ženski prostor Ženski prostor Ženski prostor
Više fotografija pogledajte u galeriji Ženski prostor 2005 - 2009.

ziro racun2

Organizacije koje nas podržavaju

rosa-luxemburg ktk logotype_rgb1 logo-fond1 rzf novi uprava1 undp1 

  un-women fge logo

osce serbia_logo_en1   

 

isc1-2   usaid1   OSF novi   poverenica   ihra-logo   KzCDfull     hartefakt

 

                                                                         

   

 logo-netherlands3 

   eu mali